Στη Λάρισα σήμερα, Τρίτη 23 Απριλίου 2019, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της εταιρείας Solis A.E..

Στη Νίκαια σήμερα, Πέμπτη 07 Μαρτίου 2019, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κιλελέρ και της εταιρείας Solis A.E..

Παρασκευή, 08 Φεβρουαρίου 2019 14:01

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΕΡΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα, Παρασκευή 08 Φεβρουαρίου 2019, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της εταιρείας Solis A.E..

Στη Λάρισα σήμερα, Πέμπτη 07 Φεβρουαρίου 2019, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της εταιρείας Solis A.E..

Στη Λάρισα σήμερα, Πέμπτη 07 Φεβρουαρίου 2019, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της εταιρείας Solis A.E..

Στη Λάρισα σήμερα, Πέμπτη 07 Φεβρουαρίου 2019, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της εταιρείας Solis A.E..

Στη Λάρισα σήμερα, Πέμπτη 07 Φεβρουαρίου 2019, υπογράφηκε το συμφωνητικό μεταξύ της Ζαχαρής & ΣΙΑ Ε.Ε. και της εταιρείας Solis A.E..

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα, Τετάρτη 06 Φεβρουαρίου 2019, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της εταιρείας Solis A.E..

Σημαντικά Νέα