Στη Λάρισα σήμερα, Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020, υπογράφηκε το συμφωνητικό μεταξύ της Δαβούτης-Μαυριδόπουλος Α.Ε. και της εταιρείας Solis A.E..

Στα Τρίκαλα σήμερα, Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019, υπογράφηκε το συμφωνητικό μεταξύ της ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Ε.Ε. και της εταιρείας SOLIS A.E..

Στη Λάρισα σήμερα, Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της εταιρείας Solis A.E..

Στα Τρίκαλα σήμερα, Σάββατο 22 Αυγούστου 2019, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και της εταιρείας Solis A.E..

Στη Λάρισα σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019, υπογράφηκε το συμφωνητικό μεταξύ της Αποστόλης & Δημήτριος Σωτηρίου Ο.Ε. και της εταιρείας Solis A.E..

Στη Λάρισα σήμερα, Τρίτη 09 Ιουλίου 2019, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της εταιρείας Solis A.E..

Στη Λάρισα σήμερα, Τρίτη 09 Ιουλίου 2019, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της εταιρείας Solis A.E..

Στα Τρίκαλα σήμερα, Δευτέρα 08 Ιουλίου 2019, υπογράφηκε το συμφωνητικό μεταξύ της LA FARM Α.Ε. και της εταιρείας SOLIS A.E..

Στην Αθήνα σήμερα, Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, υπογράφηκε το συμφωνητικό μεταξύ της SOLERGON A.E. και της εταιρείας SOLIS A.E..

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα, Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της εταιρείας Solis A.E..

Σημαντικά Νέα