Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2020 14:24

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Στην Λάρισα σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020, υπογράφηκε το συμφωνητικό μεταξύ της COSMOS ALUMINIUM A.E. και της εταιρείας SOLIS A.E..

Σε γήπεδο ιδιοκτησίας της εταιρείας «COSMOS ALUMINIUM A.Ε.», έκτασης 157.458,06 μ2, το οποίο βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Δ.Ε. Νίκαιας – Δήμου Κιλελέρ και στο 8ο χλμ Λαρίσης Αθηνών (παράπλευρη οδός), υπάρχει υφιστάμενη Bιομηχανία Διέλασης Αλουμινίου στην οποία πρόκειται να γίνει επέκταση συνολικού εμβαδού 11.635,65 μ2.

Σημαντικά Νέα