Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020 14:29

ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Στα Τρίκαλα σήμερα, Τρίτη 14 Απριλίου 2020, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και της εταιρείας Solis A.E..

Το έργο αφορά σε επεμβάσεις επέκτασης και ενοποίησης των τεσσάρων νησίδων (υψομετρική ενοποίηση των τριών), σε τρία πεζοδρόμια εκατέρωθεν της Κεντρικής πλατείας (πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου) καθώς και σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο χώρο της λαϊκής αγοράς.

Σημαντικά Νέα