Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2020 11:46

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Στη Λάρισα σήμερα,Τετάρτη 04 Μαρτίου 2020, υπογράφηκε το συμφωνητικό μεταξύ της Αργυρόνησος Ι.Κ.Ε. και της εταιρείας Solis A.E..

Το έργο αφορά την ανέγερση και πλήρη κατασκευή βιομηχανικού κτιρίου επεξεργασίας νωπών και κατεψυγμένων θαλασσινών στη κτηματική περιφέρεια Σαντορίνης.

Σημαντικά Νέα