Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020 13:36

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Στη Λάρισα σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της εταιρείας Solis A.E..

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών, τη βελτίωση και τη καλή λειτουργία εν γένει του δικτύου οδοφωτισμού οδικών τμημάτων και κόμβων επαρχιακών και Εθνικών οδών, αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, για το έτος 2020.

Σημαντικά Νέα