Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2020 09:44

«Μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση του νέου Υποσταθμού (Υ/Σ) GIS 150/20 kV στη νήσο Σκιάθο»

Στην Αθήνα σήμερα, Πέμπτη 04 Ιουνίου 2020, υπογράφηκε το συμφωνητικό μεταξύ της ABB POWER GRIDS ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ και της εταιρείας SΟLIS A.E..

Σκοπός του έργου είναι η διασύνδεση της νήσου Σκιάθου που ανήκει στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Σποράδων με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), μέσω της νήσου Εύβοιας, με Εναλλασσόμενο Ρεύμα (ΕΡ) 150kV, ικανότητας διακίνησης ισχύος 200 MVA.

Σημαντικά Νέα