ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΦΟΙ ΑΘ. ΤΑΧΑ

ΦΟΡΕΑΣ: ΑΦΟΙ ΑΘ. ΤΑΧΑ

ΤΟΠΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΤΟΣ: 2017

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κατασκευή προσθήκης κτιρίου σε υπάρχουσα βιομηχανία παραγωγής τυροκομικών προιόντων συνολικού εμβαδού 2.650 μ2. Περιλαμβάνει ψυκτικούς θαλάμους, χώρους παραγωγής, χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων καθώς και γραφεία διοίκησης. Κατασκευή περιβάλλοντα χώρου.

solis taxas 2

solis taxas 3

espa-banner espa-banner