ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΟΚΚΙΝΑΣ Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Ε.

ΤΟΠΟΣ: ΔΙΛΟΦΟ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ

ΕΤΟΣ: 2018

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κατασκευή κτιρίου αποθήκης σιτηρών συνολικού εμβαδού 1.300 μ2 . Κατασκευάζεται με περιμετρικό τοιχείο ύψους 4μ και βιομηχανικό δάπεδο με προσαρμοσμένες σχάρες εξαερισμού των σιτηρών. Για την πλήρωση της αποθήκης κατασκευάστηκε υπόγειος χώρος εκφόρτωσης προιόντων χυδήν (χαβούζα).

espa-banner espa-banner