ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΤΟΠΟΣ: ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΤΟΣ:2018

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Προσθήκη κτιρίου σε υπάρχουσα μονάδα κυλινδρόμυλου συνολικής επιφανείας 1.500μ2. Περιλαμβάνει χώρο παραγωγής, γραφεία διοίκησης καθώς και κατασκευή περιβάλλοντα χώρου.

espa-banner espa-banner