ΙΚΤΕΟ ΒΟΛΟΥ

Κατασκευή κτιρίου ελέγχου αυτοκινήτων και φορτηγών συνολικής επιφανείας 900μ2.

ΦΟΡΕΑΣ: ΣΠΕΑΙΜΙΚΤΕΟ ΒΟΛΟΥ

ΤΟΠΟΣ: ΒΙΠΑ ΒΟΛΟΥ

ΕΤΟΣ: 2011

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κατασκευή κτιρίου ελέγχου αυτοκινήτων και φορτηγών συνολικής επιφανείας 900μ2.

solis kteo volou 2

solis kteo volou 3

solis kteo volou 4

solis kteo volou 5

espa-banner espa-banner