ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΔΑΒΟΥΤΗΣ- ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΑΒΟΥΤΗΣ- ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΤΟΠΟΣ: ΒΙΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΤΟΣ: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κατασκευή κτιρίου επεξεργασίας, συντήρησης και παραγωγής προιότων κρέατος συνολικού εμβαδού 3.800τ.μ. Περιλαμβάνει χώρους παραγωγής, ψυκτικούς θαλάμους και τούνελ, χώρους αποθήκευσης και βοηθητικούς καθώς και χώρο γραφείων και αποδυτήρια προσωπικού. Κατασκευή περιβάλλοντα χώρου.

espa-banner espa-banner