ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ Δ.ΝΤΟΥΦΑΣ - Α.ΦΑΣΟΥΛΑΣ &ΣΙΑ Ο.Ε.

ΦΟΡΕΑΣ: Δ.ΝΤΟΥΦΑΣ - Α.ΦΑΣΟΥΛΑΣ &ΣΙΑ Ο.Ε.

ΤΟΠΟΣ: ΟΙΧΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΤΟΣ: 2016

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΡΑΤΟΣ. Περιλαμβάνει χώρους παραγωγής, ψυκτικούς θαλάμους και τούνελ, χώρους αποθήκευσης καθώς και χώρο γραφείων και αποδυτήρια προσωπικού. Κατασκευή περιβάλλοντα χώρου.

solis oixalia 2

espa-banner espa-banner