ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε.

ΦΟΡΕΑΣ: ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε.

ΤΟΠΟΣ: ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΤΟΣ: 2015 - 2019

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κατασκευή προσθήκης ενός νέου κτιρίου επιφανείας 480τ.μ. σε υπάρχουσα βιομηχανία παραγωγής τυροκομικών προιόντων για χρήση συσκευστηρίου. Κατασκευή προσθήκης ενός νέου κτιρίου επιφανείας 2.200 τ.μ.καθώς και μια ανεξάρτητη αποθήκη επιφανείας 300τ.μ. Περιλαμβάνει ψυκτικούς θαλάμους, συσκευαστήριο και αποθηκευτικούς χώρους. Κατασκευή περιβάλλοντα χώρου.

solis exarhos 3

solis exarhos 2

espa-banner espa-banner