ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕΒΕ

ΤΟΠΟΣ: ΛΑΡΙΣΑ

ΕΤΟΣ: 2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Προσθήκη δυο κτιρίων σε υπάρχουσα βιομηχανία παραγωγής χαρτιού και γραφικής ύλης συνολικου εμβαδού 1710 μ2

armos xartika larisa 2

armos xartika larisa 3

armos xartika larisa 4

armos xartika larisa 5

espa-banner espa-banner